Paavo Koch, Author at Koch & Partnerid

Riigikohus laiendas kaebeõigust hankeasjades ning selgitas tootjavastutuse põhimõtteid

11.07.2023 tegi Riigikohus haldusasjas nr 3-23-428 määruse, milles leidis esmakordselt, et isikul võib olla hankeasjas kaebeõigus ka juhul, kui ta ei kuulu HKMS § 268 lõikes 1 nimetatud isikute (pakkuja, taotleja või riigihankes osalemisest huvitatud ettevõtja) hulka. Seega edaspidi on võimalik riigihankeid vaidlustada ka muudel isikutel, kelle õigusi need riivavad. See avab hankeasjades kohtusse pöördumise … Continued

KOHUS KINNITAS OÜ SAAREMAA LIHATÖÖSTUS SANEERIMISKAVA

20. juunil 2023. a kinnitas Tartu Maakohus OÜ Saaremaa Lihatööstus saneerimiskava. Kõigi osapooltega koostöös ette valmistatud ja kohtu poolt värskelt kinnitatud saneerimiskava on perspektiivile suunatud ning pakub ettevõtjale mõistliku väljavaate elujõulisuse tagamiseks. Kava näeb ette lisaks kulude optimeerimisele kogu ettevõtte töö muutmist efektiivsemaks ja tõhusamaks, et tervendada selle majanduslikku seisu. Saneerimiskava eesmärk ei ole pelgalt … Continued

Via3L endised juhid said kohtus õiguse: omanikud levitasid valeinfot ja püüdsid nende mainet rikkuda

Via3L Spedition omanikud Meelis Saaresalu ja Alger Närska levitasid Harju Maakohtu 12. mai 2023. a otsuse järgi oma endiste juhtide Lauri Lati ja Elmer Maasi kohta valeinfot ning püüdsid nende mainet rikkuda. Maakohus analüüsis viie aasta jooksul menetlustes kogutud tõendeid ülima põhjalikkusega ja jõudis järeldusele, et vastaspool on äritüli algusest alates meediat, sh kohtuid valimatult … Continued