Paavo Koch, Author at Koch & Partnerid

Ringkonnakohus selgitas ilma nõutava korteriomanike üldkoosolekut otsuseta tehtud renoveerimistööde hilisema heakskiidu reegleid

Riigikohtu poolt menetlusloa andmisest keeldumisega 06.11.2023 jõustus Tallinna Ringkonnakohtu 17.08.2023 otsus kohtuasjas nr 2-17-10089, mis puudutas korteriühistu poolt ilma nõutava korteriomanike üldkoosoleku otsuseta maja fassaadi renoveerimist. Maakohtuga nõustudes leidis ringkonnakohus, et kaasomandi eseme ajakohastamise, mille otsustamiseks on vajalik korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 9 lg-s 3 sätestatud häälteenamus (otsuse poolt on antud üle poole kõigist … Continued

Riigikohus laiendas kaebeõigust hankeasjades ning selgitas tootjavastutuse põhimõtteid

11.07.2023 tegi Riigikohus haldusasjas nr 3-23-428 määruse, milles leidis esmakordselt, et isikul võib olla hankeasjas kaebeõigus ka juhul, kui ta ei kuulu HKMS § 268 lõikes 1 nimetatud isikute (pakkuja, taotleja või riigihankes osalemisest huvitatud ettevõtja) hulka. Seega edaspidi on võimalik riigihankeid vaidlustada ka muudel isikutel, kelle õigusi need riivavad. See avab hankeasjades kohtusse pöördumise … Continued

KOHUS KINNITAS OÜ SAAREMAA LIHATÖÖSTUS SANEERIMISKAVA

20. juunil 2023. a kinnitas Tartu Maakohus OÜ Saaremaa Lihatööstus saneerimiskava. Kõigi osapooltega koostöös ette valmistatud ja kohtu poolt värskelt kinnitatud saneerimiskava on perspektiivile suunatud ning pakub ettevõtjale mõistliku väljavaate elujõulisuse tagamiseks. Kava näeb ette lisaks kulude optimeerimisele kogu ettevõtte töö muutmist efektiivsemaks ja tõhusamaks, et tervendada selle majanduslikku seisu. Saneerimiskava eesmärk ei ole pelgalt … Continued