Riigikohus laiendas kaebeõigust hankeasjades ning selgitas tootjavastutuse põhimõtteid - Koch & Partnerid

Riigikohus laiendas kaebeõigust hankeasjades ning selgitas tootjavastutuse põhimõtteid

Koch & Partnerid

11.07.2023 tegi Riigikohus haldusasjas nr 3-23-428 määruse, milles leidis esmakordselt, et isikul võib olla hankeasjas kaebeõigus ka juhul, kui ta ei kuulu HKMS § 268 lõikes 1 nimetatud isikute (pakkuja, taotleja või riigihankes osalemisest huvitatud ettevõtja) hulka. Seega edaspidi on võimalik riigihankeid vaidlustada ka muudel isikutel, kelle õigusi need riivavad. See avab hankeasjades kohtusse pöördumise võimaluse potentsiaalselt väga laiale isikute ringile, ehkki tõenäoliselt saab kaebeõiguse tõendamine enamikes neis asjades olema keeruline.

Lisaks on määrusel oluline tähendus tootjavastutuse valdkonna jaoks. Konkreetselt vastas Riigikohus küll vaid küsimusele, millised õigused tulenevad JäätS § 31 lõikest 5 pakendi taaskasutusorganisatsioonidele, ent määruse põhjendustest kumab läbi laiem arusaam, et tootjatel / tootjavastutusorganisatsioonidel jäätmete kogumise ja taaskasutamisega seoses lasuvatele kohustustele korreleerub õigus omada juurdepääsu vastavatele jäätmete. Loodetavasti aitab see tõrjuda Eesti tootjavastutuse valdkonda üle 15 aasta kummitanud väärarusaama, mille järgi kohalikud omavalitsused ja/või jäätmekäitlejad võivad tootjavastutusel olevate jäätmetega oma äranägemist mööda toimetada.

Vaata täpsemalt: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-23-428/12

Kaebajat esindas vandeadvokaat Kalev Aavik.