Esileht - Koch & Partnerid

Valdkonnad

Koch & Partnerid

Vaidluste lahendamine

Oleme tugevaks partneriks majandustegevusega seonduvate vaidluste lahendamisel nii kohtueelses- kui kohtumenetluses.

Äriõigus

Meie büroo üheks olulisemaks nõustamisvaldkonnaks on äriõigus, milles anname igakülgset praktilist nõu ettevõtluse efektiivseks korraldamiseks.

Keskkonnaõigus

Nõustame kliente igapäevaselt keskkonnaõiguslikes küsimustes, analüüsime keskkonnaalaseid õigusakte või nende eelnõusid ja koostame nende suhtes motiveeritud muudatusettepanekuid, esindame kohtu- või muudes vaidlustes.

Maksejõuetus

Osutame kvaliteetset õigusabi nii pankroti-, saneerimis- kui füüsilise isiku võlgade ümberkujundamise menetluse kõigis etappides ning menetlustega seotud kohtuvaidlustes.

Kinnisvara-, planeerimis- ja ehitusõigus

Meie büroo advokaadid pakuvad igakülgset õigusabi kinnisvara omandamise, arendamise, ehitamise ja kasutamisega seonduvates küsimustes.

Perekonna- ja pärimisõigus

Meie meeskond pakub asjatundlikku õigusabi kõigis perekonnaõigusega seonduvates küsimustes, olgu selleks abikaasade varasuhted, hooldusõigus, abielu sõlmimine või lahutamine.

Inimesed

Koch & Partnerid

Paavo Koch

Vandeadvokaat, partner

Paavo Koch

- Äriõigus
- Lepinguõigus
- Kinnisvaraõigus
- Planeerimisõigus
- Ehitusõigus
- Riigihanked
- Vaidluste lahendamine
Kalev Aavik

Vandeadvokaat, partner

Kalev Aavik

- Vaidluste lahendamine
- Äriõigus
- Haldusõigus
- Keskkonnaõigus
- Planeerimis- ja ehitusõigus
Annely Sepp

Vandeadvokaat

Annely Sepp

- Lepinguõigus
- Äriõigus
- Maksejõuetus
- Intellektuaalne omand
- Vaidluste lahendamine
Ivo Kallas

Advokaat

Ivo Kallas

- Ehitusõigus
- Maksuõigus
- Tööõigus
- Perekonna- ja pärimisõigus
- Lepinguõigus
- Vaidluste lahendamine
Law is order, and good law is good order Aristotle, 384–322 BC

Meist lähemalt

Koch & Partnerid

Advokaadibüroo Koch & Partnerid nõustab kliente majandustegevusega seotud õiguslikes küsimustes. Oleme seadnud endale eesmärgiks praktilise õigusteenuse osutamise. Me ei usu memorandumitesse ja nõustamisse, mis ei paku lahendusi. Me üritame olla konkreetsed.

Me usume, et eduka nõustamise eelduseks on asjatundlikkus, professionaalsus ja pühendumine. Meile meeldib ennast arendada ja proovile panna. Meile meeldivad väljakutsed.

Me oleme valivad, me ei lepi keskpärasusega. Me ei tee allahindlust töö kvaliteedi ja endale esitatavate nõudmiste osas. Seetõttu oleme vajadusel valmis jagama klientidega ka nende võimalikke riske ja seadma enda tasu sõltuvusse töö tulemusest.

Me väärtustame oma klientide ressursse. Arvame, et nõustamine ei tohiks kaasa tuua ettenägematuid ja ebaproportsionaalseid kulutusi. Parimad lahendused sünnivad meeskonnatööna ja koostöös partneritega.

Valik meie kliente

Koch & Partnerid

Uudised

Koch & Partnerid

Jäätmed tooteks!

Ringlussevõtuks sobilikest jäätmetest uute toodete valmistamine võiks olla prioriteediks, ent sageli puuduvad enamasti kriteeriumid otsustamaks, millal ja kuidas saab jäätmetest toode. Sellisel juhul tuleb küsimus otsustada üksikjuhtumipõhiselt ning Eesti senisest praktikast ei ole teada edukat juhtumit, kus jäätmete saamine tooteks oleks selliselt otsustatud. Ka eelkõige tee-ehitustöödel kasutatavate rehviplokkide osas keeldus Keskkonnaamet neid tooteks tunnistamast, leides, … Continued

Ringkonnakohus selgitas ilma nõutava korteriomanike üldkoosolekut otsuseta tehtud renoveerimistööde hilisema heakskiidu reegleid

Riigikohtu poolt menetlusloa andmisest keeldumisega 06.11.2023 jõustus Tallinna Ringkonnakohtu 17.08.2023 otsus kohtuasjas nr 2-17-10089, mis puudutas korteriühistu poolt ilma nõutava korteriomanike üldkoosoleku otsuseta maja fassaadi renoveerimist. Maakohtuga nõustudes leidis ringkonnakohus, et kaasomandi eseme ajakohastamise, mille otsustamiseks on vajalik korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 9 lg-s 3 sätestatud häälteenamus (otsuse poolt on antud üle poole kõigist … Continued

Riigikohus laiendas kaebeõigust hankeasjades ning selgitas tootjavastutuse põhimõtteid

11.07.2023 tegi Riigikohus haldusasjas nr 3-23-428 määruse, milles leidis esmakordselt, et isikul võib olla hankeasjas kaebeõigus ka juhul, kui ta ei kuulu HKMS § 268 lõikes 1 nimetatud isikute (pakkuja, taotleja või riigihankes osalemisest huvitatud ettevõtja) hulka. Seega edaspidi on võimalik riigihankeid vaidlustada ka muudel isikutel, kelle õigusi need riivavad. See avab hankeasjades kohtusse pöördumise … Continued

Kontakt

Koch & Partnerid

Advokaadibüroo Koch & Partnerid OÜ
Helistage: +372 650 1221