Esileht - Koch & Partnerid

Valdkonnad

Koch & Partnerid

Vaidluste lahendamine

Oleme tugevaks partneriks majandustegevusega seonduvate vaidluste lahendamisel nii kohtueelses- kui kohtumenetluses.

Äriõigus

Meie büroo üheks olulisemaks nõustamisvaldkonnaks on äriõigus, milles anname igakülgset praktilist nõu ettevõtluse efektiivseks korraldamiseks.

Keskkonnaõigus

Nõustame kliente igapäevaselt keskkonnaõiguslikes küsimustes, analüüsime keskkonnaalaseid õigusakte või nende eelnõusid ja koostame nende suhtes motiveeritud muudatusettepanekuid, esindame kohtu- või muudes vaidlustes.

Maksejõuetus

Osutame kvaliteetset õigusabi nii pankroti-, saneerimis- kui füüsilise isiku võlgade ümberkujundamise menetluse kõigis etappides ning menetlustega seotud kohtuvaidlustes.

Kinnisvara-, planeerimis- ja ehitusõigus

Meie büroo advokaadid pakuvad igakülgset õigusabi kinnisvara omandamise, arendamise, ehitamise ja kasutamisega seonduvates küsimustes.

Perekonna- ja pärimisõigus

Meie meeskond pakub asjatundlikku õigusabi kõigis perekonnaõigusega seonduvates küsimustes, olgu selleks abikaasade varasuhted, hooldusõigus, abielu sõlmimine või lahutamine.

Inimesed

Koch & Partnerid

Inimesed

Koch & Partnerid

Paavo Koch

Vandeadvokaat

Valdkonnad:
Äriõigus
Lepinguõigus
Kinnisvaraõigus
Planeerimisõigus
Ehitusõigus
Riigihanked
Vaidluste lahendamine

Kalev Aavik

Partner, vandeadvokaat

Valdkonnad:
Vaidluste lahendamine
Äriõigus
Haldusõigus
Keskkonnaõigus
Planeerimis- ja ehitusõigus

Annely Sepp

Vandeadvokaat

Valdkonnad:
Lepinguõigus
Äriõigus
Maksejõuetus
Intellektuaalne omand
Vaidluste lahendamine

Ivo Kallas

Advokaat

Valdkonnad:
Ehitusõigus
Maksuõigus
Tööõigus
Perekonna- ja pärimisõigus
Lepinguõigus
Vaidluste lahendamine

Valik meie kliente

Koch & Partnerid

Law is order, and good law is good order Aristotle, 384–322 BC

Meist lähemalt

Koch & Partnerid

Advokaadibüroo Koch & Partnerid nõustab kliente majandustegevusega seotud õiguslikes küsimustes. Oleme seadnud endale eesmärgiks praktilise õigusteenuse osutamise. Me ei usu memorandumitesse ja nõustamisse, mis ei paku lahendusi. Me üritame olla konkreetsed.

Me usume, et eduka nõustamise eelduseks on asjatundlikkus, professionaalsus ja pühendumine. Meile meeldib ennast arendada ja proovile panna. Meile meeldivad väljakutsed.

Me oleme valivad, me ei lepi keskpärasusega. Me ei tee allahindlust töö kvaliteedi ja endale esitatavate nõudmiste osas. Seetõttu oleme vajadusel valmis jagama klientidega ka nende võimalikke riske ja seadma enda tasu sõltuvusse töö tulemusest.

Me väärtustame oma klientide ressursse. Arvame, et nõustamine ei tohiks kaasa tuua ettenägematuid ja ebaproportsionaalseid kulutusi. Parimad lahendused sünnivad meeskonnatööna ja koostöös partneritega.

Uudised

Koch & Partnerid

SANEERIMINE PAKUB KRIISI AJAL ETTEVÕTJALE KAITSET AJUTISTE MAJANDUSLIKE RASKUSTE KORRAL

Eesti majandus on juba sisenenud langusfaasi, mistõttu on taas kord aktuaalseks muutunud saneerimisega seotud küsimused. Ettevõtja tegevuse restruktureerimine, tuntud ka kui saneerimine, on ettevõtja struktuuri ümberkorraldamine, et parandada selle tõhusust ja tulemuslikkust. See võib hõlmata muudatusi ettevõtte juhtimises, tegevuses ja/või rahanduses. Ettevõtja tegevuse ümberkorraldamisel saneerimismenetluse kaudu võib olla mitmeid eeliseid, sealhulgas tõhususe suurendamine, suhtluse parandamine … Continued

Riigikohus tegi olulise otsuse koroonapiirangute leevendamiseks makstud töötasu hüvitise osas

11.01.2023 tegi Riigikohus otsuse haldusasjas nr 3-21-997, milles leidis, et koroonapiirangute leevendamiseks makstud töötasu

Ringkonnakohus selgitas kaasomandi korteriomanditeks jagamisega lõpetamise ja korteriomandite moodustamise põhimõtteid

Aastavahetuse paiku jõustus Tallinna Ringkonnakohtu 30.11.2022 otsus kohtuasjas nr 2-17-10089, mis puudutas kaasomandi

Kontakt

Koch & Partnerid

Advokaadibüroo Koch & Partnerid OÜ
Helistage: +372 650 1221