Jäätmed tooteks! - Koch & Partnerid

Jäätmed tooteks!

Koch & Partnerid

Ringlussevõtuks sobilikest jäätmetest uute toodete valmistamine võiks olla prioriteediks, ent sageli puuduvad enamasti kriteeriumid otsustamaks, millal ja kuidas saab jäätmetest toode. Sellisel juhul tuleb küsimus otsustada üksikjuhtumipõhiselt ning Eesti senisest praktikast ei ole teada edukat juhtumit, kus jäätmete saamine tooteks oleks selliselt otsustatud.

Ka eelkõige tee-ehitustöödel kasutatavate rehviplokkide osas keeldus Keskkonnaamet neid tooteks tunnistamast, leides, et taotleja ei ole tõendanud piisava nõudluse olemasolu. Tallinna Halduskohus oma tänaseks jõustunud 21.02.2024 otsuses Keskkonnametiga ei nõustunud. Kohus selgitas, et nõudluse olemasolu ei välista selle kõikumine ja/või kindlalt välja kujunenud turu olemasolu. Samuti leidis kohus, et nõudluse olemasolu võib tõendada see, kui toodet kasutatakse juba nö jäätmerežiimis ning sellel on kasutuseelised võrreldes muude samaks otstarbeks kasutatavate toodetega. Keskkonnaamet peab asjaomase taotluse uuesti läbi vaatama.

Vaata täpsemalt:
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=364214364

Rehviplokkide tootjat esindas vandeadvokaat Kalev Aavik.