Ringkonnakohus selgitas ilma nõutava korteriomanike üldkoosolekut otsuseta tehtud renoveerimistööde hilisema heakskiidu reegleid - Koch & Partnerid

Ringkonnakohus selgitas ilma nõutava korteriomanike üldkoosolekut otsuseta tehtud renoveerimistööde hilisema heakskiidu reegleid

Koch & Partnerid

Riigikohtu poolt menetlusloa andmisest keeldumisega 06.11.2023 jõustus Tallinna Ringkonnakohtu 17.08.2023 otsus kohtuasjas nr 2-17-10089, mis puudutas korteriühistu poolt ilma nõutava korteriomanike üldkoosoleku otsuseta maja fassaadi renoveerimist.

Maakohtuga nõustudes leidis ringkonnakohus, et kaasomandi eseme ajakohastamise, mille otsustamiseks on vajalik korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 9 lg-s 3 sätestatud häälteenamus (otsuse poolt on antud üle poole kõigist häältest nende korteriomanike poolt, kellele kuulub üle poole kaasomandi osadest) saab vastava otsuse puudumisel sama häälteenamuse nõuet järgides ka tagantjärgi heaks kiita.

Vaata täpsemalt:
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=352736451

Korteriühistut esindas vandeadvokaat Kalev Aavik.