SANEERIMINE PAKUB KRIISI AJAL ETTEVÕTJALE KAITSET AJUTISTE MAJANDUSLIKE RASKUSTE KORRAL - Koch & Partnerid

SANEERIMINE PAKUB KRIISI AJAL ETTEVÕTJALE KAITSET AJUTISTE MAJANDUSLIKE RASKUSTE KORRAL

Koch & Partnerid

Eesti majandus on juba sisenenud langusfaasi, mistõttu on taas kord aktuaalseks muutunud saneerimisega seotud küsimused. Ettevõtja tegevuse restruktureerimine, tuntud ka kui saneerimine, on ettevõtja struktuuri ümberkorraldamine, et parandada selle tõhusust ja tulemuslikkust. See võib hõlmata muudatusi ettevõtte juhtimises, tegevuses ja/või rahanduses. Ettevõtja tegevuse ümberkorraldamisel saneerimismenetluse kaudu võib olla mitmeid eeliseid, sealhulgas tõhususe suurendamine, suhtluse parandamine ja kulude vähendamine. Välja võib tuua eelkõige järgnevad ettevõtja saneerimise eelised:

  1. Suurenenud efektiivsus: ettevõtja ümberkorraldamine võib aidata selle tegevust sujuvamaks muuta, mis võib kaasa tuua efektiivsuse ja tootlikkuse suurenemise.
  2. Suurenenud kasumlikkus: tõhususe parandamisega võib ettevõtja olla võimeline oma kulusid vähendama ja kasumlikkust suurendama.

Saneerimiskaitse saamiseks tuleb maakohtule esitada avaldus, mille alusel kohus otsustab menetluse algatamise ja ettevõtja jaoks järgmiste kaitseabinõude rakendamise 7 päeva jooksul:

  1. Kohus peatab ettevõtja vara suhtes läbiviidava täitemenetluse või muu sundtäitmise kuni saneerimiskava kinnitamiseni või saneerimismenetluse lõppemiseni, välja arvatud täitemenetlus, mis viiakse läbi töösuhte alusel tekkinud nõude täitmiseks.
  2. Kohus lõpetab ettevõtja või saneerimisnõustaja taotluse alusel ettevõtja varale seatud aresti või muudab selle sisu, välja arvatud ettevõtja varale kriminaalmenetluses võimaliku konfiskeerimise või konfiskeerimise asendamise tagamiseks või töösuhte alusel tekkinud nõude tagamiseks kohaldatud aresti korral, kui see on vajalik saneerimismenetluse läbiviimiseks.
  3. Viivise või ajas suureneva leppetrahvi arvestamine ettevõtja vastu suunatud nõudelt peatub kuni saneerimiskava kinnitamiseni.
  4. Kohus võib määrata, et võlausaldaja ei või võlgade tõttu ettevõtja jaoks esmavajalike täitmisele kuuluvate lepingute täitmisest keelduda, lepingute täitmist kiirendada, lepinguid lõpetada või neid lepinguid muul viisil ettevõtjat kahjustavalt muuta.

Kui soovid selle teema kohta rohkem teada saada, palun võta meiega julgelt ühendust, paavo.koch@kochpartners.ee. #saneerimiskaitse, #saneerimine, #nõuariigiltkaitset