Ringkonnakohus selgitas kaasomandi korteriomanditeks jagamisega lõpetamise ja korteriomandite moodustamise põhimõtteid - Koch & Partnerid

Ringkonnakohus selgitas kaasomandi korteriomanditeks jagamisega lõpetamise ja korteriomandite moodustamise põhimõtteid

Koch & Partnerid

Aastavahetuse paiku jõustus Tallinna Ringkonnakohtu 30.11.2022 otsus kohtuasjas nr 2-17-10089, mis puudutas kaasomandi lõpetamist korteriomanditeks jagamise teel. Kostjaga nõustudes selgitas Ringkonnakohus järgmist:

  • Olukorras, kus kaasomandi jagamine reaalosadeks korteriomanditeks moodustamise teel on võimalik, tuleb sellist jagamist eelistada muudele kaasomandi lõpetamise viisidele.
  • Kaasomandi jagamisel korteriomanditeks jagamise võimalikkuse hindamisel tuleb kontrollida moodustatavate korteriomandite kooskõla korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 4 lõikes 1 sätestatuga, ent vajalik ei ole KrtS §-s 7 nimetatud dokumentide (nt hoonejaotusplaan) esitamine.
  • KrtS § 4 lõikest 1 ei tulene nõuet, mille järgi korteriomandi eriomandi eseme osad peavad olema omavahel ehituslikult ja funktsionaalselt ühendatud sellisel viisil, et nende vahel on võimalik liikuda ilma kaasomandiosa läbimata. KrtS § 4 lõikes 1 sätestatud „ruumilise piiritletuse“ nõudega ei ole vastuolus olukord, kus ühe eriomandi esemeks on näiteks erinevatel korrustel paikevad ruumid, mille vahel saab liikuda vaid kaasomandis olevat trepikoda kasutades.

Vaata täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=329307815