Riigikohus tegi olulise otsuse koroonapiirangute leevendamiseks makstud töötasu hüvitise osas - Koch & Partnerid

Riigikohus tegi olulise otsuse koroonapiirangute leevendamiseks makstud töötasu hüvitise osas

Koch & Partnerid

11.01.2023 tegi Riigikohus otsuse haldusasjas nr 3-21-997, milles leidis, et koroonapiirangute leevendamiseks makstud töötasu hüvitis ei anna alust sama kalendrikuu sisse jääva perioodi eest makstud töövõimetuse hüvitise tagasinõudmisele.

2020.a. aprillis ja mais maksti töötasu hüvitist töötajatele, kelle tööandja tegevus oli koroonaviiruse ohjeldamiseks rakendatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud. Hiljem asus Haigekassa aga sellise hüvitise saanud töötajatelt, kes samade kalendrikuude sees teatud perioodil haiged olid ning sellega seoses töövõimetuse hüvitist said, töövõimetuse hüvitisi tagasi nõudma.

Riigikohus leidis, et Haigekassa vastav tegevus põhineb ravikindlustuse seaduse vääral kohaldamisel. Kohus selgitas, et kuna koroonapiirangute leevendamiseks makstud hüvitist makstakse üksnes aja eest, mil töövõimeline töötaja ei saa erakorraliste asjaolude tõttu tööd teha, siis on välistatud olukord, kus kõnealust hüvitist saadakse perioodi eest, mille eest on tasutud töövõimetuse hüvitist.

Vaata täpsemalt: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-21-997/23

Kassaatorit esindas Riigikohtus vandeadvokaat Kalev Aavik.