Riigikohus hindab töövõimetuse hüvitise tagasinõudmise õiguspärasust - Koch & Partnerid

Riigikohus hindab töövõimetuse hüvitise tagasinõudmise õiguspärasust

Koch & Partnerid

16.08.2022 võttis Riigikohus haldusasjas nr 3-21-997 menetlusse kassatsioonkaebuse, mis puudutab koroonapiirangute leevendamiseks kasutatud meetme (töötasu hüvitis) mõju töövõimetuse hüvitisele. Riigikohus peab hindama, kas olukord, kus töötasu hüvitise saamine välistas töövõimetuse hüvitise saamise 100%-liselt isegi juhul, kui viimane oli oluliselt suurem, on kooskõlas põhiseaduse §-st 10 tuleneva õiguspärase ootuse põhimõttega ning kujutab endast põhiseaduse §-s 32 sätestatud omandipõhiõiguse proportsionaalset riivet. Kassaatorit esindab Riigikohtus vandeadvokaat Kalev Aavik.