Riigikohus hindab NETS põhiseaduspärasust - Koch & Partnerid

Riigikohus hindab NETS põhiseaduspärasust

Koch & Partnerid

31.05.2022 tegi Tallinna Halduskohus 31.05.2022 haldusasjas nr 3-21-2163 otsuse, millega tuvastas koroonatõendi nõude õigusvastasuse ning jättis põhiseadusvastasusele viidates kohaldamata selle nõude aluseks olnud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) sätted. Sellega algatas halduskohus menetluse nn koroonapiirangute aluseks olnud sätete põhiseaduspärasuse hindamiseks.

Selles kohtuasjas on liidetud enam kui 60 kaebaja kaebused ning kaebajaid esindab vandeadvokaat Kalev Aavik koos Advokaadibüroo Pallo & Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff-iga.