AITASIME OÜ`D SAAREMAA LIHATÖÖSTUS SANEERIMISPROTSESSI ALGATAMISEL JA SANEERIMISKAITSE SAAMISEL - Koch & Partnerid

AITASIME OÜ`D SAAREMAA LIHATÖÖSTUS SANEERIMISPROTSESSI ALGATAMISEL JA SANEERIMISKAITSE SAAMISEL

Koch & Partnerid

4.04.2023. a rahuldas Tartu Maakohus OÜ Saaremaa Lihatööstus saneerimisavalduse ja algatas ettevõtja saneerimismenetluse. Ettevõtja saneerimisvalduse esitamise põhjuseks olid majandus- ja energiakriisi tagajärjel tekkinud ajutised makseraskused ning likviidsusprobleemid. Oluline on välja tuua, et kohus rahuldas OÜ Saaremaa Lihatööstus taotluse ka saneerimiskaitse kohaldamiseks ning rakendas järgnevaid esialgse õiguskaitse abinõusid:

a) peatati OÜ Saaremaa Lihatööstus vara suhtes käimasolevad täitemenetlused kuni saneerimismenetluse lõppemiseni;

b) keelati OÜ Saaremaa Lihatööstus arveldusarvete ja varade arestimine;

c) määrati, et saneerimismenetluse eduka läbiviimise tagamiseks ei või  määruses nimetatud võlausaldajad kuni saneerimiskava kinnitamiseni või saneerimismenetluse lõppemiseni OÜ`ga Saaremaa Lihatööstus sõlmitud lepingute täitmisest keelduda, lepingute täitmist kiirendada, lepinguid lõpetada ega neid lepinguid muul viisil ettevõtjat kahjustavalt muuta.

Tegemist on olulise vahevõiduga Eesti ühe armastatuima lihatootja juba eelnevalt alustatud tervendamisprotsessis. Hoiame pöialt, et saneerimismenetluse abil on ülemaailmse majanduskriisi tõttu ajutistesse makseraskustesse sattunud ettevõtjal võimalik edukalt praegused kitsaskohad ületada. Selle kasuks räägib lootusandvalt tuntud ja hinnatud kaubamärk, toimiv tootmisahel, kogenud töötajaskond, sisse töötatud turustuskanalid ning väljakujunenud tarnijate ja ostjate süsteem.

OÜ`d Saaremaa Lihatööstus nõustas saneerimisavalduse ettevalmistamisel, saneerimismenetluse algatamisel ning saneerimiskaitse saamisel vandeadvokaat Paavo Koch.

Kui soovid selle teema kohta rohkem teada saada, palun võta meiega julgelt ühendust. #saaremaalihatööstus, #saneerimiskaitse, #saneerimine, #nõuariigiltkaitset.